vårdgivare

För vårdgivare 

Mottagningen är en allmänurologisk mottagning för utredning, behandling och uppföljning vid olika urologiska sjukdomar.


Vi arbetar för Stockholms Läns Landsting inom ramen för Vårdval Urologi.Vi har ett samarbete med flera av de urologiska klinikerna på Stockholmssjukhusen.


Vi finns i Takecare


Vi välkomnar patienter med eller utan remiss.